Allmänna villkor

Acceptans av villkor:

Genom att använda casinoutansvensklicensmedbrite.se (“webbplatsen”) accepterar du automatiskt och samtycker till våra allmänna villkor. Om du inte är överens med någon del av dessa villkor ber vi dig att inte använda webbplatsen.

Informationens natur:

All information på webbplatsen tillhandahålls endast i informations- och underhållningssyfte. Vi strävar efter att tillhandahålla noggrann och uppdaterad information, men vi kan inte garantera att all information är korrekt, fullständig eller aktuell. Användningen av informationen på egen risk ligger hos besökaren.

Ansvarsbegränsning:

Vi tar inget ansvar för eventuella fel, förluster eller skador som uppstår till följd av användning av informationen på webbplatsen. Det inkluderar förluster av pengar, skador på datorutrustning eller programvara, avbrott i drift eller andra skador. Besökare ansvarar för att självständigt utvärdera och använda informationen på webbplatsen.

Åldersbegränsning:

Webbplatsen riktar sig till personer som är 18 år eller äldre. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du är över 18 år eller uppfyller eventuella åldersbegränsningar enligt lagstiftningen i ditt land. Vi tar inte ansvar för minderåriga som använder webbplatsen.

Extern länkar:

Webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser eller resurser som inte kontrolleras eller drivs av oss. Vi tar inget ansvar för innehållet, säkerheten eller sekretessen på sådana externa webbplatser. Användning av externa länkar sker på egen risk.

Ändringar av villkoren:

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, uppdatera eller ta bort delar av eller hela dessa allmänna villkor. Det åligger besökaren att regelbundet granska villkoren för att vara medveten om eventuella ändringar. Användning av webbplatsen efter ändringar innebär acceptans av de reviderade villkoren.

Upphovsrätt och immateriella rättigheter:

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive texter, bilder, grafik och logotyper, är skyddade av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Materialet får inte reproduceras, distribueras eller användas på annat sätt utan vårt skriftliga tillstånd.

Jurisdiktion:

Dessa villkor regleras och tolkas enligt svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med webbplatsen och dess användning ska avgöras av behörig svensk domstol.

Integritet och dataskydd:

Vi värnar om din integritet och behandlar all personlig information i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Genom att använda webbplatsen samtycker du till vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen där.

Användarbidrag:

Om du väljer att skicka in användarbidrag, såsom kommentarer eller feedback, till webbplatsen, ger du oss rätt att använda och publicera ditt bidrag. Du ansvarar för att ditt bidrag inte bryter mot tredje parts rättigheter eller gällande lagstiftning.

Tillfällig avstängning:

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt avstänga eller begränsa tillgången till webbplatsen av tekniska, underhållsmässiga eller säkerhetsrelaterade skäl. Vi ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som kan uppstå till följd av sådana avstängningar.

Samarbetspartners och annonser:

Webbplatsen kan innehålla samarbetspartnerskap och annonser från tredje parter. Vi tar inget ansvar för innehållet eller tillförlitligheten hos sådana samarbetspartners eller annonser. Besökare bör granska villkoren och integritetspolicyerna hos tredje parter innan de interagerar med dem.

Avslutning av användning:

Du kan när som helst välja att sluta använda webbplatsen genom att avsluta din webbläsarsession. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta din tillgång till webbplatsen om du bryter mot dessa allmänna villkor eller om vi anser att din användning är skadlig eller olämplig.

Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa dessa allmänna villkor innan du använder webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa villkor. Vid eventuella frågor eller förtydliganden är du välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär eller de angivna kontaktuppgifterna.